Ne prezrite
državni svet grb državni zbor
Evropska uredba o uskladitvi pristojnosti evropskega javnega tožilstva
Komisija Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve je obravnavala Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet ....
Komisija podprla uredbo o evropskih zelenih obveznicah
Komisija Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih zelenih obveznicah.
Evropska za več zaščite malim vlagateljem
Komisija Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES glede uporabe dokumentov s ključnimi podatki ..
Komisija ponovno opozorila na pomen avtonomije univerz in visokošolskih zavodov
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport se je seznanila s predlogom Nacionalnega programa visokega šolstva 2021–2030, ki je v javni razpravi in izrazila pričakovanje, da bo pristojno ministrstvo upoštevalo pripombe, izražene v razpravi.
Komisija podprla rešitve, ki lajšajo vključevanje socialno ogroženih otrok v vse dejavnosti javnoveljavnega programa
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je podprla novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki jo je predlagala skupina poslancev in s katero se spreminja namembnost šolskih oz. vrtčevskih skladov tako, da se ...
Predlog zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo brez podpore matične komisije
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ni podprla Predloga zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo.
Komisija ob podpori evropski direktivi tudi z vprašanji o vplivu na šibkejše potrošnike in varnosti kreditov
Komisija Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o potrošniških kreditih, ki ureja najemanje kreditov, katerih najemniki delujejo
Apel k družbenemu konsenzu o ukrepih za reaktivacijo okoljsko degradiranih območij
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je podprla Predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji. Menila je, da je vsak poskus, ki lahko pripomore k hitrejšemu odzivanju države na podnebne spremembe, dobrodošel.
Člani komisije o ionizirajočem sevanju in jedrski varnosti
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je seznanila s Poročilom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2020.
Zadnje objave
prikaži časovnico