Ne prezrite
državni svet grb državni zbor
Poziv k ukinitvi vseh omejitev za posameznike, ki so bili dokazljivo cepljeni proti COVID-19
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport in Interesna skupina negospodarskih dejavnosti sta v okviru 37. seje komisije in 46. seje interesne skupine na pobudo državnega svetnika Janoša Kerna obravnavali problematiko sproščanja ukrepov.
Premajhna izpostavljenost pozitivnih vidikov ekološke pridelave v strateških dokumentih
Komisija je v razpravi opozorila, da se v strateških dokumentih ne daje se dovolj poudarka na izpostavljanje vseh pozitivnih vidikov ekološke pridelave ter ne izpostavlja njen namen, ki je v prvi vrsti skrb za zdravje ljudi in živali ter okolja.
Z novelo k odpravi diskriminacije športnikov-invalidov
Člani komisije so ob tem še posebej opozorili, da položaj športnikov invalidov po tem zakonu ne sme biti del politično-zakonodajnega prestiža.
Bližje sistemski in celoviti rešitvi statusa spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami
Ključni namen zakona je zagotoviti enako obravnavo otrok s posebnimi potrebami - dolgotrajno bolnih, slabovidnih otrok, otrok z avtističnimi motnjami ter otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami s pravico do stalnega spremljevalca.
Novela o avdiovizualnih medijskih storitvah brez podpore matične komisije
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 39. seji, 17. 6. 2021, obravnavala predlog novele Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki ga je Vlada predložila v obravnavo v Državni zbor.
Nezadovoljstvo svetnikov z odgovori vlade glede reje prašičev
Po neuradnih podatkih naj bi bilo v Sloveniji rojenih in vzrejenih več kot 250.000 prašičev iz podatkov, ki jih navaja Vlada pa naj bi bilo v letu 2020 v klavnicah zaklanih 247.000 prašičev, od tega 100.000 uvoženih.
Matična komisija podprla pobudo SOS za odprtje razprave o financiranju investicij v vrtce in osnovno šolstvo
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je na 64. seji, 7. 6. 2021, seznanila s Pobudo Skupnosti občin Slovenije za odprtje razprave glede sofinanciranja investicij v vrtce in osnovno šolstvo.
Pri usklajevanju novele o javnem naročanju upoštevane številne pripombe
V letu 2020 je OECD predstavila mnenje, ki Slovenijo uvršča med države, ki imajo področje javnega naročanja urejeno zelo transparentno.
Komisija pozvala k upoštevanju opozoril glede parkiranja na prostorih, rezerviranih za invalide
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 63. seji, 24. 5. 2021, podprla vladni predlog novele Zakona o pravilih cestnega prometa, s katero se spreminjajo in dopolnjuje prometna pravila s ciljem povečanja varnosti.
Zadnje objave
prikaži časovnico