Ne prezrite
državni svet grb državni zbor
Ob podpori zakonu o varstvu okolja tudi opozorilo, da sam zakon ne more odpraviti vseh težav
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 78. Seji obravnavala Predlog zakona o varstvu okolja, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada.
Za večjo prometno varnost smiselno povečati število obcestnih počivališč ob regionalnih cestah
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 78. seji obravnavala Predlog zakona o cestah, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Komisija je podprla predlog zakona in ni imela vsebinskih pripomb ...
Zelena luč ukrepom za omilitev posledic visokih cen energentov
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 22. izredni seji obravnavala in podprla Predlog zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ...
Ob sistemski poenostavitvi postopkov umeščanja objektov v prostor je potrebno več proaktivne miselnosti
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je na 77. seji seznanila s Poročilom o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest za leto 2020, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada.
Komisija z vprašanjem, kdaj do izdaje vozniškega dovoljenja na podlagi elektronske vloge
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 77. seji obravnavala in podprla novelo Zakona o voznikih, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada.
Podpora pravici do pavšalne odškodnine za družinske člane civilnih žrtev vojne za Slovenijo
Komisija Državnega sveta za državno ureditev je na 69. seji obravnavala in podprla novelo Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991.
Poostren nadzor državne meje obremenjuje lokalno infrastrukturo
Na 22. izredni seji je Komisija Državnega sveta za državno ureditev obravnavala in podprla novelo Zakona o nadzoru državne meje. Za dobro varovanje državne meje pa je treba zagotoviti povečano frekvenco prisotnosti policije in vojske na obmejnih ...
Novela zakona o spodbujanju investicij je podpora podjetjem, ki brez dodatne intervencije ne morejo izvesti začrtanih projekt
Ob podpori ukrepom za omilitev posledic dviga cen energentov je komisija predlagala razmislek o bolj trajnih ukrepih
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 32. izredni seji obravnavala Predlog zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu in ga podprla.
Zadnje objave
prikaži časovnico