Tema meseca
Izbrisana podjetja – zakonodajna iniciativa DS

Državni svet je na 41. seji, 9. junija 2021, obravnaval in podprl Pobudo za sprejem Predloga zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011. Predlog naslavlja problematiko, ki izhaja iz spornega prenosa obveznosti družb na družbenike, do katerega je prihajalo v navedenem obdobju.

Ureditev, po kateri je administrativnemu izbrisu družb, na podlagi samega zakona, sledil prehod obveznosti izbrisane družbe na njene družbenike, je nasprotovala pravilom korporacijskega prava in je družbenikom izbrisanih družb povzročila nedopustno škodo. Mnogi z izbrisom družbe in s tem, da so nanje prešle obveznosti izbrisane družbe, dejansko niso bili seznanjeni. Dogajalo se je tudi, da spremembe družbenikov niso bile evidentirane v sodnem registru, zato so ob izbrisu družbe bila objavljena imena ustanoviteljev, kar je dodatno povzročilo zaplete in vrsto sodnih sporov. Prehodu obveznosti do odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-135/00 z dne 9 oktobra 2002 ni bilo možno učinkovito ugovarjati. Ustavno sodišče je  s to odločbo v slovenski pravni red uvedlo razlikovanje med družbeniki in odgovornost za obveznosti izbrisane družbe omejilo na »aktivne« družbenike. Možnost učinkovitega ugovora so s tem pridobili zgolj tisti, ki so lahko dokazali, da niso imeli možnosti vpliva na poslovanje družbe - za mnoge je ta možnost prišla prepozno, saj so sodne odločbe zoper njih že postale pravnomočne. Državni zbor je problematiko prehoda obveznosti na družbenike izbrisanih družb obravnaval že trikrat in je vsakokrat ugotavljal, da ureditev, po kateri družbeniki neomejeno odgovarjajo za obveznosti izbrisanih družb, nesorazmerno sankcionira družbenike. Sporna ureditev je prenehala veljati novembra 2011 z uveljavitvijo Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb.

Namen predlagane ureditve je omogočiti upravičencem pravično zadoščenje za škodo, ki so jo utrpeli zaradi avtomatičnega prehoda obveznosti na družbenike izbrisanih družb. Upoštevan je tudi pravni položaj upnikov, ki so na podlagi sporne ureditve pridobili pravnomočne izvršilne naslove zoper družbenike. Na podlagi tega zakona se bo lahko povrnilo le premoženjsko škodo, morebitno drugo škodo pa bo možno zahtevati po splošnih pravilih civilnega prava. Pri določitvi obsega povračila škode je upoštevana deljena odgovornost ter načelo pravičnosti. Popolna odškodnina se na podlagi tega predloga prizna le v primerih, kadar je bilo v izvršilnem postopku zaradi izterjave obveznosti izbrisane kapitalske družbe prodano stanovanje ali hiša, v kateri je dolžnik prebival, v ostalih primerih pa se prizna delna odškodnina. Pri določitvi pravičnega razmerja je bilo upoštevano tudi, da bi izplačilo popolne odškodnine lahko ogrozilo finančni sistem, narava premoženja, iz katerega so bile poplačane obveznosti izbrisanih družb, ter da so družbeniki imeli pravno možnost, da sprožijo postopke likvidacije ali stečaja, ne glede na to, da bi sodišča te postopke morala voditi po uradni dolžnosti. Zaradi zagotovitve hitrega in učinkovitega postopka predlog določa, da lahko upravičenci uveljavljajo povračilo škode v upravnem postopku, hkrati pa jim omogoča, da s tožbo na podlagi tega zakona uveljavljajo zahtevke na temelju spregleda pravne osebnosti. V predlogu so opredeljena pravila glede postopka in povračila škode ter je urejeno vprašanje pravnega nasledstva v zvezi z zahtevo za povračilo škode. Za višje vrednosti je predvideno plačilo v več obrokih, manjši zneski  pa se bodo izplačevali v enkratnem znesku. Ob upoštevanju posebnosti posameznih vrst postopkov je določeno, na kakšen način zakon vpliva na postopke, ki so že v teku. Posebej je določeno, da v primerih, ko upnik razpolaga s pravnomočnim izvršilnim naslovom, na podlagi katerega lahko od družbenika terja plačilo obveznosti izbrisane družbe, po uveljavitvi tega zakona na podlagi slednjega ne more več začeti novega postopka. S tem se bo družbenike izbrisanih družb razbremenilo plačila obveznosti izbrisanih družb, položaj upnikov pa je zavarovan delno tako, da so določeni kot upravičenci do povračila škode na podlagi tega zakona, delno pa s tem, da razliko do popolnega plačila svoje terjatve lahko uveljavljajo na temelju spregleda pravne osebnosti.

Foto: Milan Skledar

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 1. Jul 2021 at 04:46

96 ogledov

Poziv k ukinitvi vseh omejitev za posameznike, ki so bili dokazljivo cepljeni proti COVID-19
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport in Interesna skupina negospodarskih dejavnosti sta v okviru 37. seje komisije in 46. seje interesne skupine na pobudo državnega svetnika Janoša Kerna obravnavali problematiko sproščanja epidemioloških ukrepov za kulturne in športne dogodke. Na podlagi predstavitve problematike, načrtovanih ukrepov sproščanja protikoronskih ukrepov, znanstveno-analitičnih modelov in predlogov predstavnikov kulture sta komisija in interesna skupina pozvali Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje in NIJZ, da v največji možni meri tudi v prihodnje medsebojno sodelujejo in se z izvajalci kulturnih in športnih prireditev posvetujejo o sprejetih ukrepih. Prouči naj se možnost ustanovitve interdisciplinarne posvetovalne skupine, ki bi pripravila predloge za odločevalce, upoštevajoč stališča predstavnikov z relevantnih področij kulture in športa, ter se opredeljevala do strateških vprašanj s teh dveh področij. Komisija in interesna skupina sta podprli strokovne analize, pripravljene s pomočjo metaanalize in umetne inteligence, ki jo je pripravil Institut Jožef Stefan in pozvali k ukinitvi vseh omejitev za vse posameznike, ki so bili dokazljivo cepljeni proti covid-19. Foto: Milan Skledar

Thu, 1. Jul 2021 at 02:01

73 ogledov

Prvi poletni sprejem OZS
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je udeležil prvega Poletnega sprejema Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki je tokrat potekal na Ljubljanskem gradu. 29. 06. 2021 V svojem pozdravnem nagovoru je poudaril, da je Slovenija uspešno borila bitko z novim koronavirusom in da je gospodarstvo ohranila v dobri kondiciji prav po zaslugi dobrega dialoga med resornimi ministrstvi ter predstavniki gospodarstva, podjetništva in obrti, pa tudi Državnega sveta, ki zastopa interese gospodarstva. Čas okrevanja bo tako nova priložnost, da se slovensko gospodarstvo digitalizira in okrepi ter tako vstopi na globalni trg med najbolj razvitimi, je še prepričan Kovšca. Zbrane sta nagovorila tudi predsednik OZS Branko Meh in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Sprejema so se udeležili številni podjetniki in obrtniki, predstavniki domačih in tujih gospodarskih asociacij. Foto: Milan Skledar

Thu, 1. Jul 2021 at 01:58

75 ogledov

Osrednja slovesnost ob dnevu policije
Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca se je na nekdanjem mejnem prehodu Holmec udeležil osrednje slovesnosti ob Dnevu slovenske policije in 30-letnici njenega delovanja v samostojni Sloveniji. 28. 06. 2021 Slavnostni govornik je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, udeležence pa sta nagovorila tudi generalni direktor policije dr. Anton Olaj in minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Organi za notranje zadeve so bili med prvimi, ki so se zoperstavili agresiji Jugoslovanske ljudske armade. V spomin na dogodek leta 1991, ko so se policisti z JLA spopadli na mejnem prehodu Holmec, so slovenski policisti 27. junij izbrali za svoj praznik, za dan slovenske policije. Pri varovanju in obrambi barikad, mejnih prehodov oziroma v spopadih je bilo 14 pripadnikov policije hudo ranjenih, šest pa jih je padlo za domovino, med njimi dva na Holmcu.

Thu, 1. Jul 2021 at 01:55

88 ogledov

Obeležitev 30. obletnice bitke v Trzinu s slovesnim odkritjem obeležja Edvardu Peperku
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je udeležil obeležitve 30. obletnice bitke v Trzinu s slovesnim odkritjem spominskega obeležja Edvardu Peperku. 27. 06. 2021 Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca se je v Trzinu udeležil občinske proslave ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije ter ob 30. obletnici bitke v Trzinu in vojne za Slovenijo. Ob tej priložnosti je predsednik države Borut Pahor odkril spominsko obeležje v čast in spomin Edvardu Peperku, v Trzinu padlemu pripadniku Teritorialne obrambe v vojni za Slovenijo. Župan Peter Ložar se je padlega Edvarda Peperka spomnil z besedami, da je bil eden izmed nas, ki je imel rad domovino in je za njeno samostojnost dal življenje, zato je prav, da se danes, po treh desetletjih, simbolno vrne med nas. Slavnostni govornik pa je bil predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša. Foto: Zofija Hafner

Thu, 1. Jul 2021 at 01:52

86 ogledov

Osrednja državna proslava ob 30-letnici slovenske državnosti in prevzemu predsedovanja Slovenije Svetu EU
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je s soprogo Stanko Kajfež Kovšca na Trgu republike udeležil osrednje državne proslave ob 30. obletnici slovenske državnosti in obeležitve prevzema predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. 25. 06. 2021 Državne proslave so se v večjem številu udeležili tudi državni svetniki.  Foto: Milan Skledar

Thu, 1. Jul 2021 at 01:48

78 ogledov

Slavnostna seja Državnega sveta in odprtje razstave v počastitev 30-letnice slovenske državnosti
Ob Dnevu državnosti v preddverju dvorane Državnega sveta potekala otvoritev fotografske razstave večkrat nagrajenega fotoreporterja Srdjana Živulovića "V objektivu - 30 let Republike Slovenije", v dvorani Državnega sveta pa je sledila slavnostna seja. 25. 06. 2021 Slavnostna seja Državnega sveta je potekala v počastitev praznika dneva državnosti in 30. rojstnega dne naše države Republike Slovenije. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, seje pa sta se poleg državnih svetnic in svetnikov udeležila tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Državnega zbora Igor Zorčič. Za kulturni program so poskrbeli Slovenski oktet, Alex Volasko in Kvintet Policijskega orkestra. Foto: Milan Skledar Pred tem pa je v preddverju dvorane Državnega sveta potekala še otvoritev fotografske razstave Državnega sveta z naslovom »V OBJEKTIVU - 30 let Republike Slovenije«. Gre za nabor 30 fotografij večkrat nagrajenega in priznanega fotoreporterja in Pulitzerjevega nagrajenca Srdjana Živulovića, v katerih je skozi fotografski objektiv dokumentiral trenutke rojstva države Slovenije in njene prelomne mejnike v zadnjih treh desetletjih. Razstava bo na ogled vse do 4. julija 2021.

NAJBOLJ OBISKANO

Izbrisana podjetja – zakonodajna iniciativa DS