41. redna seja Državnega sveta

Na dnevnem redu 41. redne seje Državnega sveta je bil poleg rednih točk tudi sprejem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa in obravnava predloga zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra. Državni svetniki so se seznanili tudi z zaključki posveta o pogojih za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini.

Državni svetniki so na seji podprli Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa – v drugi obravnavi, s katerimi se spreminjajo in dopolnjujejo prometna pravila s ciljem povečanja varnosti vseh udeležencev cestnega prometa. Poleg že predstavljenih sprememb Državni svet predlaga povišanje globe za parkiranje na označenih parkirnih mestih za invalide z 80 na 120 evrov, saj je tovrstnega neupravičenega parkiranja sodeč po raziskavi še vedno preveč in je zato tudi podal amandma k 21. členu. Prav tako so predlagali, da bi ponovno proučili veljavno zakonsko ureditev in jo spremeniti tako, da bi bila veljavnost parkirne karte za invalide časovno omejena z možnostjo vsakoletnega podaljševanja na podlagi dokazil, pri tem pa bi morali urediti tudi način nadziranja njene veljavnosti. Dogaja se namreč, da se parkirna karta uporablja tudi po smrti upravičenca.

V nadaljevanju seje so obravnavali tudi pobudo za sprejem predloga Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011, ki sistemsko ureja pravično zadoščenje oziroma povračilo škode, ki je zaradi izbrisa nastala upnikom, družbenikom in delničarjem podjetij, ki so bila izbrisana v tem obdobju.

Predlog zakona izhaja iz načela odgovornosti države za odpravo krivic, ki jih je povzročila s svojim ravnanjem. Zakon o finančnem poslovanju podjetij je bil namreč sprejet zaradi saniranja  opustitev dolžnih ravnanj sodišč in je določil ex lege prenos obveznosti izbrisanih družb na družbenike in delničarje. Zaradi deljene odgovornosti med družbeniki in državo je predvidena omejitev odškodnine. Odgovornost države izhaja iz dejstva, da je bil zakon sprejet brez obstoja izjemnih okoliščin, na kar je opozorilo ESČP, in da je bil z njim določen postopek prenehanja pravnih oseb brez likvidacije in brez stečaja, kar sta temeljna standarda korporacijskega prava glede prenehanja pravnih oseb. Predlog zakonodajne iniciative izhaja iz ugotovitve, da obstaja odgovornost države in priznava odškodnino tako družbenikom izbrisanih družb kot tudi upnikom v delu, v katerem še niso bili poplačani. V primerih, kadar so podani pogoji za spregled pravne osebnosti, lahko upniki poplačilo svojih terjatev uveljavljajo od družbenikov skladno s predpisi, ki urejajo spregled pravne osebnosti. Predvideno je, da postopek glede plačila odškodnine vodijo upravni organi po zgledu postopkov za plačilo odškodnine osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva.

Imenovali so tudi predstavnika Državnega sveta RS v delegaciji za plenarna zasedanja Konference o prihodnosti Evrope državnega svetnika, kar je postal Bojan Kekec. Mag. Polona Grobelnik Jurjovič, uradnica za zvezo med Evropskim organom za delo in Slovenijo, pa je zbranim predstavila Evropski organ za delo in njegove funkcije. Cilj omenjenega organa je podpreti pravično mobilnost delavcev znotraj EU, kar državljanom in podjetjem omogoča, da izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja enotni trg.

Državni svet se je seznanil tudi z Zaključki posveta Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini, ki sta ga Državni svet in Holding Slovenske elektrarne Slovenije organizirala 7. maja. Zaradi načrtovane opustitve rabe premoga za proizvodnjo električne energije je za pravičen prehod pomembno, na kakšen način se bo država lotila priprave zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Pri tem nas čakajo veliki izzivi na socialnem področju, saj Premogovnik Velenje zaposluje več kot 2000 ljudi. Zastavlja se tudi pomembno vprašanje, kaj pomeni zapiranje za lokalno gospodarstvo in kakšno bo socialno breme v regiji. Za oblikovanje optimalnih zakonodajnih rešitev je ključen socialni dialog med vsemi deležniki, od predstavnikov skupine Holdinga Slovenske elektrarne in sindikatov, države kot lastnikom in resornimi ministrstvi, do predstavnikov gospodarstva in lokalnih skupnosti, kjer bodo izginjala delovna mesta. Zelo pomembno pa je, da njihovim argumentom prisluhne zakonodajna veja oblasti, ki bo sprejela zakonodajne rešitve. Zaključili so, da naj Vlada v sodelovanju s predstavniki skupine HSE, lokalnih skupnosti, socialnih partnerjev in ostalimi pristojnimi deležniki čim prej pristopi k pripravi Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in Zakona o prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške regije. Da mora biti odločitev o letnici prenehanja izkopavanja in proizvodnje električne energije v TEŠ premišljena in sprejeta na podlagi proučitve vseh vidikov. Da se do konca tega leta pripravi časovni načrt, v katerem bodo opredeljeni ključni mejniki postopnega zapiranja Premogovnika Velenje ter da naj Vlada ustanovi posebno delovno skupino, ki bo nadzirala celoten proces prestrukturiranja, realizacijo zastavljenih ciljev in implementacijo ukrepov. Ugašanje premogovništva neposredno učinkuje na več kot 10.000 delovnih mest v Savinjsko-Šaleški regiji, zaradi česar je še toliko pomembneje sistematično, postopno in dovolj dolgo časovno obdobje za prestrukturiranje. Poleg tega je treba do zaprtja premogovnika poiskati rešitev za alternativno ogrevanje Šaleške doline.

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 1. Jul 2021 at 04:46

96 ogledov

Poziv k ukinitvi vseh omejitev za posameznike, ki so bili dokazljivo cepljeni proti COVID-19
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport in Interesna skupina negospodarskih dejavnosti sta v okviru 37. seje komisije in 46. seje interesne skupine na pobudo državnega svetnika Janoša Kerna obravnavali problematiko sproščanja epidemioloških ukrepov za kulturne in športne dogodke. Na podlagi predstavitve problematike, načrtovanih ukrepov sproščanja protikoronskih ukrepov, znanstveno-analitičnih modelov in predlogov predstavnikov kulture sta komisija in interesna skupina pozvali Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje in NIJZ, da v največji možni meri tudi v prihodnje medsebojno sodelujejo in se z izvajalci kulturnih in športnih prireditev posvetujejo o sprejetih ukrepih. Prouči naj se možnost ustanovitve interdisciplinarne posvetovalne skupine, ki bi pripravila predloge za odločevalce, upoštevajoč stališča predstavnikov z relevantnih področij kulture in športa, ter se opredeljevala do strateških vprašanj s teh dveh področij. Komisija in interesna skupina sta podprli strokovne analize, pripravljene s pomočjo metaanalize in umetne inteligence, ki jo je pripravil Institut Jožef Stefan in pozvali k ukinitvi vseh omejitev za vse posameznike, ki so bili dokazljivo cepljeni proti covid-19. Foto: Milan Skledar

Thu, 1. Jul 2021 at 02:01

73 ogledov

Prvi poletni sprejem OZS
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je udeležil prvega Poletnega sprejema Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki je tokrat potekal na Ljubljanskem gradu. 29. 06. 2021 V svojem pozdravnem nagovoru je poudaril, da je Slovenija uspešno borila bitko z novim koronavirusom in da je gospodarstvo ohranila v dobri kondiciji prav po zaslugi dobrega dialoga med resornimi ministrstvi ter predstavniki gospodarstva, podjetništva in obrti, pa tudi Državnega sveta, ki zastopa interese gospodarstva. Čas okrevanja bo tako nova priložnost, da se slovensko gospodarstvo digitalizira in okrepi ter tako vstopi na globalni trg med najbolj razvitimi, je še prepričan Kovšca. Zbrane sta nagovorila tudi predsednik OZS Branko Meh in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Sprejema so se udeležili številni podjetniki in obrtniki, predstavniki domačih in tujih gospodarskih asociacij. Foto: Milan Skledar

Thu, 1. Jul 2021 at 01:58

75 ogledov

Osrednja slovesnost ob dnevu policije
Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca se je na nekdanjem mejnem prehodu Holmec udeležil osrednje slovesnosti ob Dnevu slovenske policije in 30-letnici njenega delovanja v samostojni Sloveniji. 28. 06. 2021 Slavnostni govornik je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, udeležence pa sta nagovorila tudi generalni direktor policije dr. Anton Olaj in minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Organi za notranje zadeve so bili med prvimi, ki so se zoperstavili agresiji Jugoslovanske ljudske armade. V spomin na dogodek leta 1991, ko so se policisti z JLA spopadli na mejnem prehodu Holmec, so slovenski policisti 27. junij izbrali za svoj praznik, za dan slovenske policije. Pri varovanju in obrambi barikad, mejnih prehodov oziroma v spopadih je bilo 14 pripadnikov policije hudo ranjenih, šest pa jih je padlo za domovino, med njimi dva na Holmcu.

Thu, 1. Jul 2021 at 01:55

88 ogledov

Obeležitev 30. obletnice bitke v Trzinu s slovesnim odkritjem obeležja Edvardu Peperku
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je udeležil obeležitve 30. obletnice bitke v Trzinu s slovesnim odkritjem spominskega obeležja Edvardu Peperku. 27. 06. 2021 Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca se je v Trzinu udeležil občinske proslave ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije ter ob 30. obletnici bitke v Trzinu in vojne za Slovenijo. Ob tej priložnosti je predsednik države Borut Pahor odkril spominsko obeležje v čast in spomin Edvardu Peperku, v Trzinu padlemu pripadniku Teritorialne obrambe v vojni za Slovenijo. Župan Peter Ložar se je padlega Edvarda Peperka spomnil z besedami, da je bil eden izmed nas, ki je imel rad domovino in je za njeno samostojnost dal življenje, zato je prav, da se danes, po treh desetletjih, simbolno vrne med nas. Slavnostni govornik pa je bil predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša. Foto: Zofija Hafner

Thu, 1. Jul 2021 at 01:52

86 ogledov

Osrednja državna proslava ob 30-letnici slovenske državnosti in prevzemu predsedovanja Slovenije Svetu EU
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je s soprogo Stanko Kajfež Kovšca na Trgu republike udeležil osrednje državne proslave ob 30. obletnici slovenske državnosti in obeležitve prevzema predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. 25. 06. 2021 Državne proslave so se v večjem številu udeležili tudi državni svetniki.  Foto: Milan Skledar

Thu, 1. Jul 2021 at 01:48

78 ogledov

Slavnostna seja Državnega sveta in odprtje razstave v počastitev 30-letnice slovenske državnosti
Ob Dnevu državnosti v preddverju dvorane Državnega sveta potekala otvoritev fotografske razstave večkrat nagrajenega fotoreporterja Srdjana Živulovića "V objektivu - 30 let Republike Slovenije", v dvorani Državnega sveta pa je sledila slavnostna seja. 25. 06. 2021 Slavnostna seja Državnega sveta je potekala v počastitev praznika dneva državnosti in 30. rojstnega dne naše države Republike Slovenije. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, seje pa sta se poleg državnih svetnic in svetnikov udeležila tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Državnega zbora Igor Zorčič. Za kulturni program so poskrbeli Slovenski oktet, Alex Volasko in Kvintet Policijskega orkestra. Foto: Milan Skledar Pred tem pa je v preddverju dvorane Državnega sveta potekala še otvoritev fotografske razstave Državnega sveta z naslovom »V OBJEKTIVU - 30 let Republike Slovenije«. Gre za nabor 30 fotografij večkrat nagrajenega in priznanega fotoreporterja in Pulitzerjevega nagrajenca Srdjana Živulovića, v katerih je skozi fotografski objektiv dokumentiral trenutke rojstva države Slovenije in njene prelomne mejnike v zadnjih treh desetletjih. Razstava bo na ogled vse do 4. julija 2021.

NAJBOLJ OBISKANO

41. redna seja Državnega sveta