Matična komisija podprla pobudo SOS za odprtje razprave o financiranju investicij v vrtce in osnovno šolstvo

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je na 64. seji, 7. 6. 2021, seznanila s Pobudo Skupnosti občin Slovenije za odprtje razprave glede sofinanciranja investicij v vrtce in osnovno šolstvo, saj so finančne potrebe za tovrstne investicije v občinah bistveno večje od razpoložljivih sredstev.

Medtem ko je na februarski javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2023 prispelo 160 prijav za naložbe v vrtce in osnovno šolstvo iz 126 občin v skupni vrednosti 91,6 mio evrov, znaša vrednost izbranih projektov okoli 43 mio evrov. V občinah sicer pozdravljajo odločitev resornega ministrstva, da se je po desetih letih odločilo razpisati sredstva za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo, a razpisana sredstva ne zadoščajo za pokritje vseh potreb na tem področju. Še posebej je kritično v občinah z visoko rastjo prebivalstva in večjim številom predšolskih in osnovnošolskih otrok. Kot so opozorili iz Mestne občine Ljubljana, bi samo letos potrebovali 50 mio evrov, kar je več kot znaša investicijski transfer vsem občinam iz naslova zadevnega javnega razpisa v štirih proračunskih letih (2021–2024). Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je pridružila opozorilom občin ter poudarila, da se je treba zavedati teže problema pomanjkanja investicijskih sredstev za naložbe v stavbni fond predšolske vzgoje in osnovnega šolstva.

Pri tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da je tovrstna infrastruktura v povprečju stara (50 let) in zaradi preteklega nezadostnega zagotavljanja sredstev tudi marsikdaj neustrezno vzdrževana, kar posledično pomeni le še več stroškov za investicijsko vzdrževanje. V zvezi s kriteriji za izbiro projektov na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in s tem povezanim neuspešnim kandidiranjem številnih občin, ki so zaradi pomanjkanja prostora primorane zavračati otroke v javne vrtce, se je komisija sicer spraševala, zakaj ni bil določen nižji sofinancerski delež za posamezen projekt, saj bi bilo na ta račun s svojimi prijavami uspešnih več občin, ki bi tudi z nižjim deležem sofinanciranja lažje izvedle prepotrebne investicije v vrtce in osnovno šolstvo. Ker se sredstva za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole ne upoštevajo v izračunu primerne porabe, občine za te namene nimajo zagotovljenih sistemskih sredstev.

Da bi najmlajšim zagotovili bivanje v požarno, potresno in statično varnih stavbah, ki morajo biti prilagojene tudi sodobnemu kurikulumu za vrtce in osnovne šole, je nujno zagotoviti zadosten obseg sredstev za sofinanciranje infrastrukture na zadevnem področju. Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je zato predlagala Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in Vladi Republike Slovenije, da se za sofinanciranje investicij v predšolsko vzgojo in šolsko infrastrukturo zagotovijo dodatna finančna sredstva. Prav tako je predlagala Vladi Republike Slovenije, da prouči možnosti zagotavljanja sistemskega vira financiranja investicij v vrtce in osnovno šolstvo. Ob vsem navedenem so Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in občine opozorile tudi na Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17), na podlagi katerega lahko občine, ki se soočajo s pomanjkanjem prostora za predšolske otroke, sprejmejo sklep o manjši notranji igralni površini na otroka, kot je predpisana v 19. členu tega pravilnika. Ker se ta izjema izteče 1. 9. 2023, bodo tovrstne občine primorane po izteku tega datuma zagotoviti večje igralne površine na otroka. To pa pomeni, da bodo vrtci lahko sprejeli manjše število otrok in se bo zato prostorska stiska v vrtcih le še povečala.

Komisija je zato predlagala, da se določbe Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca v delu, ki opredeljujejo odstopanje od normativa glede predpisane igralne površine na otroka, podaljšajo za nedoločen čas, pravilnik pa spremeni na način, da veljajo normativi in standardi iz 19. člena pravilnika le za novogradnje. Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je navedene predloge oz. pobude naslovila na Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ju zaprosila za odziv.

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 1. Jul 2021 at 04:46

96 ogledov

Poziv k ukinitvi vseh omejitev za posameznike, ki so bili dokazljivo cepljeni proti COVID-19
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport in Interesna skupina negospodarskih dejavnosti sta v okviru 37. seje komisije in 46. seje interesne skupine na pobudo državnega svetnika Janoša Kerna obravnavali problematiko sproščanja epidemioloških ukrepov za kulturne in športne dogodke. Na podlagi predstavitve problematike, načrtovanih ukrepov sproščanja protikoronskih ukrepov, znanstveno-analitičnih modelov in predlogov predstavnikov kulture sta komisija in interesna skupina pozvali Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje in NIJZ, da v največji možni meri tudi v prihodnje medsebojno sodelujejo in se z izvajalci kulturnih in športnih prireditev posvetujejo o sprejetih ukrepih. Prouči naj se možnost ustanovitve interdisciplinarne posvetovalne skupine, ki bi pripravila predloge za odločevalce, upoštevajoč stališča predstavnikov z relevantnih področij kulture in športa, ter se opredeljevala do strateških vprašanj s teh dveh področij. Komisija in interesna skupina sta podprli strokovne analize, pripravljene s pomočjo metaanalize in umetne inteligence, ki jo je pripravil Institut Jožef Stefan in pozvali k ukinitvi vseh omejitev za vse posameznike, ki so bili dokazljivo cepljeni proti covid-19. Foto: Milan Skledar

Thu, 1. Jul 2021 at 02:01

73 ogledov

Prvi poletni sprejem OZS
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je udeležil prvega Poletnega sprejema Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki je tokrat potekal na Ljubljanskem gradu. 29. 06. 2021 V svojem pozdravnem nagovoru je poudaril, da je Slovenija uspešno borila bitko z novim koronavirusom in da je gospodarstvo ohranila v dobri kondiciji prav po zaslugi dobrega dialoga med resornimi ministrstvi ter predstavniki gospodarstva, podjetništva in obrti, pa tudi Državnega sveta, ki zastopa interese gospodarstva. Čas okrevanja bo tako nova priložnost, da se slovensko gospodarstvo digitalizira in okrepi ter tako vstopi na globalni trg med najbolj razvitimi, je še prepričan Kovšca. Zbrane sta nagovorila tudi predsednik OZS Branko Meh in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Sprejema so se udeležili številni podjetniki in obrtniki, predstavniki domačih in tujih gospodarskih asociacij. Foto: Milan Skledar

Thu, 1. Jul 2021 at 01:58

75 ogledov

Osrednja slovesnost ob dnevu policije
Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca se je na nekdanjem mejnem prehodu Holmec udeležil osrednje slovesnosti ob Dnevu slovenske policije in 30-letnici njenega delovanja v samostojni Sloveniji. 28. 06. 2021 Slavnostni govornik je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, udeležence pa sta nagovorila tudi generalni direktor policije dr. Anton Olaj in minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Organi za notranje zadeve so bili med prvimi, ki so se zoperstavili agresiji Jugoslovanske ljudske armade. V spomin na dogodek leta 1991, ko so se policisti z JLA spopadli na mejnem prehodu Holmec, so slovenski policisti 27. junij izbrali za svoj praznik, za dan slovenske policije. Pri varovanju in obrambi barikad, mejnih prehodov oziroma v spopadih je bilo 14 pripadnikov policije hudo ranjenih, šest pa jih je padlo za domovino, med njimi dva na Holmcu.

Thu, 1. Jul 2021 at 01:55

88 ogledov

Obeležitev 30. obletnice bitke v Trzinu s slovesnim odkritjem obeležja Edvardu Peperku
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je udeležil obeležitve 30. obletnice bitke v Trzinu s slovesnim odkritjem spominskega obeležja Edvardu Peperku. 27. 06. 2021 Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca se je v Trzinu udeležil občinske proslave ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije ter ob 30. obletnici bitke v Trzinu in vojne za Slovenijo. Ob tej priložnosti je predsednik države Borut Pahor odkril spominsko obeležje v čast in spomin Edvardu Peperku, v Trzinu padlemu pripadniku Teritorialne obrambe v vojni za Slovenijo. Župan Peter Ložar se je padlega Edvarda Peperka spomnil z besedami, da je bil eden izmed nas, ki je imel rad domovino in je za njeno samostojnost dal življenje, zato je prav, da se danes, po treh desetletjih, simbolno vrne med nas. Slavnostni govornik pa je bil predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša. Foto: Zofija Hafner

Thu, 1. Jul 2021 at 01:52

86 ogledov

Osrednja državna proslava ob 30-letnici slovenske državnosti in prevzemu predsedovanja Slovenije Svetu EU
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je s soprogo Stanko Kajfež Kovšca na Trgu republike udeležil osrednje državne proslave ob 30. obletnici slovenske državnosti in obeležitve prevzema predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. 25. 06. 2021 Državne proslave so se v večjem številu udeležili tudi državni svetniki.  Foto: Milan Skledar

Thu, 1. Jul 2021 at 01:48

78 ogledov

Slavnostna seja Državnega sveta in odprtje razstave v počastitev 30-letnice slovenske državnosti
Ob Dnevu državnosti v preddverju dvorane Državnega sveta potekala otvoritev fotografske razstave večkrat nagrajenega fotoreporterja Srdjana Živulovića "V objektivu - 30 let Republike Slovenije", v dvorani Državnega sveta pa je sledila slavnostna seja. 25. 06. 2021 Slavnostna seja Državnega sveta je potekala v počastitev praznika dneva državnosti in 30. rojstnega dne naše države Republike Slovenije. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, seje pa sta se poleg državnih svetnic in svetnikov udeležila tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Državnega zbora Igor Zorčič. Za kulturni program so poskrbeli Slovenski oktet, Alex Volasko in Kvintet Policijskega orkestra. Foto: Milan Skledar Pred tem pa je v preddverju dvorane Državnega sveta potekala še otvoritev fotografske razstave Državnega sveta z naslovom »V OBJEKTIVU - 30 let Republike Slovenije«. Gre za nabor 30 fotografij večkrat nagrajenega in priznanega fotoreporterja in Pulitzerjevega nagrajenca Srdjana Živulovića, v katerih je skozi fotografski objektiv dokumentiral trenutke rojstva države Slovenije in njene prelomne mejnike v zadnjih treh desetletjih. Razstava bo na ogled vse do 4. julija 2021.

NAJBOLJ OBISKANO

Matična komisija podprla pobudo SOS za odprtje razprave o financiranju investicij v vrtce in osnovno šolstvo