Pokrajine – srednji nivo upravljanja
3.05.2021
Posvet o položaju študentov v Sloveniji
3.05.2021
Izredno o predlogu veta na zakon o vodah
3.05.2021
Kovšca nagovoril udeležence posveta o duševnem zdravju
3.05.2021
Kljub podpori dvigu prispevkov za socialno varnost komisija izrazila zaskrbljenost o posledicah za gospodarstvo
3.05.2021
Zainteresirana komisija predlagala amandma za črtanje »socialne kapice«
3.05.2021
Predlog novele o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami brez podpore matične komisije
3.05.2021
Pomemben korak k nadgradnji sistemske ureditve skrbi za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
3.05.2021
Sprememba zakona o ustavnem sodišču s podporo državnih svetnikov
3.05.2021
Podpora spremembam zakonodaje za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in posilstvo
3.05.2021
Pospešena nadgradnja evropskega informacijskega sistema
3.05.2021
Korak bližje k mobilnemu »gostovanju kot doma«
3.05.2021
Komisija opozorila na pomen varstva osebnih podatkov
3.05.2021
Razmislek o drugačnem pristopu k pripravi novele o demografskem skladu
3.05.2021
Pobuda za podporo majhnim kmetijam
3.05.2021
Nova zakonodajna iniciativa glede kreditov v švicarskih frankih
3.05.2021
Priprave na predsedovanje Slovenije EU
3.05.2021
Krepimo mednarodne odnose
3.05.2021
Izredno o predlogu osnutka načrta za okrevanje in odpornost
3.05.2021
Intervju z državnim svetnikom Bojanom Kekcem
3.05.2021
39. redna seja Državnega sveta
3.05.2021
Obravnavali in podprli kar 22 pobud in vprašanj
3.05.2021
In memoriam dr. Miha Tišler
3.05.2021
Poslanica ob dnevu slovenskih paraplegikov in tetraplegikov
3.05.2021