12>
Poziv k ukinitvi vseh omejitev za posameznike, ki so bili dokazljivo cepljeni proti COVID-19
1.07.2021
Prvi poletni sprejem OZS
1.07.2021
Osrednja slovesnost ob dnevu policije
1.07.2021
Obeležitev 30. obletnice bitke v Trzinu s slovesnim odkritjem obeležja Edvardu Peperku
1.07.2021
Osrednja državna proslava ob 30-letnici slovenske državnosti in prevzemu predsedovanja Slovenije Svetu EU
1.07.2021
Slavnostna seja Državnega sveta in odprtje razstave v počastitev 30-letnice slovenske državnosti
1.07.2021
Sveta maša za domovino
1.07.2021
Premajhna izpostavljenost pozitivnih vidikov ekološke pridelave v strateških dokumentih
1.07.2021
Sprejem strokovnjakov s področja zdravstvene in babiške nege iz Bosne in Hercegovine
1.07.2021
Z novelo k odpravi diskriminacije športnikov-invalidov
1.07.2021
Sprejem predsednika Državnega zbora Republike Avstrije
1.07.2021
Bližje sistemski in celoviti rešitvi statusa spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami
1.07.2021
Srečanje s prvo podpredsednico Evropskega parlamenta
1.07.2021
Državni svet častni pokrovitelj razstave in knjige "Sence nad krajino"
1.07.2021
Novela o avdiovizualnih medijskih storitvah brez podpore matične komisije
1.07.2021
Nezadovoljstvo svetnikov z odgovori vlade glede reje prašičev
1.07.2021
Matična komisija podprla pobudo SOS za odprtje razprave o financiranju investicij v vrtce in osnovno šolstvo
1.07.2021
Javna tribuna na temo bega kadrov in razvojnih projektov med Dravo in Muro
1.07.2021
Pri usklajevanju novele o javnem naročanju upoštevane številne pripombe
1.07.2021
Komisija pozvala k upoštevanju opozoril glede parkiranja na prostorih, rezerviranih za invalide
1.07.2021
Podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2020
1.07.2021
Komisija opozorila na težave in stiske starejših oseb zaradi vedno večje digitalizacije upravnih postopkov
1.07.2021
Pogovorni večer ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije
1.07.2021
Komisija s pozivom k bolj aktivnemu vključevanju vseh ključnih deležnikov k reševanju situacije v zdravstvu
1.07.2021
Pri prizadevanjih za doseganje podnebne nevtralnosti velik pomen lokalnih skupnosti
1.07.2021
40. obletnica Društva GEOSS in 30. obletnica Republike Slovenije
1.07.2021
Tanka meja med potrebo po zaščiti življenj ter zaščito osebnih svoboščin
1.07.2021
Državni svetniki podali pet pobud in vprašanj
1.07.2021
Gradnja centra znanosti vzbuja skrb glede smotrnosti
1.07.2021
41. redna seja Državnega sveta
1.07.2021
12>