12>
Predlog zakona postavlja v neenak položaj udeležence v postopkih
8.09.2021
Komisiji Državnega sveta z različnim pogledom na novelo zakona o tujcih
8.09.2021
Ob obravnavi poročila o delu policije o uporabi dronov in paralizatorjev
8.09.2021
Intevju: Cvetko Zupančič, državni svetnik in bivši predsednik KGZS
7.09.2021
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na vlado naslovila pobudo o debirokratizaciji
7.09.2021
Komisija ponovno o problemu sprehajanja hišnih ljubljenčkov po kmetijskih zemljiščih
7.09.2021
Podpora matične komisije vladnemu predlogu novele o kmetijstvu
7.09.2021
Nizke odkupne cene postavljajo pod vprašaj nadaljnjo pridelavo
7.09.2021
Zaokroževanje zemljišč kot dejavnik konkurenčnosti našega kmetijstva
7.09.2021
Komisija s predlogom ministrstvu za pripravo posebne okrožnice o dokazovanju upravičenosti do socialne pomoči
7.09.2021
Poziv prostojnim organom, da v zvezi z ločitvami sledijo največji koristi otrok
7.09.2021
Slovenija še vedno z ovirami pri umeščanju proizvodnih objektov za proizvodnjo električne energije iz OVE
7.09.2021
Komisija podprla delo Agencije za energijo za leto 2020
7.09.2021
Komisija podprla brezplačne prevoze upokojencev, starejših, invalidov in vojnih veteranov
7.09.2021
Kmetijstvo in vsi ukrepi ter cilji v zvezi z njim morajo biti v funkciji pridelave hrane
7.09.2021
Vlada naj čim prej predstavi nov zakon o RTV Slovenija
7.09.2021
Z dodatnim ozaveščanjem delodajalcev spodbuditi zaposlovanje invalidov
7.09.2021
Komisija za gospodarstvo, obrt, finance in turizem ni podprla predloga odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih
7.09.2021
Potrebno je več ozaveščanja gospodarskih družb o vplivih na okolje
7.09.2021
Podpora evropski usmeritvi za varno vključevanje sistema umetne inteligence v stroje
7.09.2021
Akt o umetni inteligenci bo utrdil vodilni položaj EU na področju umetne inteligence
7.09.2021
Podpora direktivi EU za enakopravnost spolov pri plačilu za enako delo
7.09.2021
V interesu Slovenije je urejeno odvijanje insolvenčnih postopkov in priznavanje insolvenčnih sodnih odločb
7.09.2021
Srečanje predsednikov odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC)
7.09.2021
Sprejem prve podpredsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsole
7.09.2021
6. srečanje Izvršnega odbora Konference o prihodnosti Evrope (KOPE)
7.09.2021
Slovesnost ob dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva
7.09.2021
Otvoritev pilotnega projekta postavitve invalidom prilagojenih čebeljih panjev
7.09.2021
Srečanje delegacije Državnega sveta z delegacijo Ruske federacije
7.09.2021
Spominska slovesnost pri Ruski kapelici
7.09.2021
12>