Korona
državni svet grb državni zbor
Podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2020
V Državnem svetu so slovesno podelili plakete 14 najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem v minulem letu.
Državni svetniki podali pet pobud in vprašanj
Na 41. redni seji Državnega sveta so obravnavali tudi pet pobud in predlogov državnih svetnikov.
41. redna seja Državnega sveta
Državni svetniki so na seji podprli Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa, s katerimi se spreminjajo in dopolnjujejo prometna pravila s ciljem povečanja varnosti udeležencev cestnega prometa.
24. izredna seja Državnega sveta
Po mnenju predlagateljev odložilnega veta, Interesne skupine delojemalcev Državnega sveta, je sprejeta novela oblikovana v smeri omogočanja zakonske podlage za prihod multinacionalke, ki deluje na podlagi digitalne platforme.
V slovo nekdanjemu državnemu svetniku dr. Zoranu Božiču
Zapustil nas je nekdanji državni svetnik dr. Zoran Božič, ki je svojo funkcijo državnega svetnika, ki jo je opravljal v V. mandatu 2012 – 2017, razumel kot poslanstvo, zato je svoje delo usmeril zlasti v profesionalno njemu najbližja področja.
Predavanje o 30-letnici slovenske in 230-letnici poljsko-litovske ustave
Državni svet je skupaj z Veleposlaništvom Republike Poljske priredil posebno predavanje z namenom skupne obeležitve tako prihajajoče 30. obletnice slovenske ustave kot 230. obletnice nastanka ustave "3. maja".
Nove pobude in vprašanja državnih svetnikov
Na 40. redni seji Državnega sveta je državni svetnik Tomaž Horvat podal pobudo za zagotovitev dodatne naprave za magnetno resonanco v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica.
40. redna seja Državnega sveta
Državni svet je zasedal na 40. redni seji, na kateri so se državni svetniki seznanili z letnimi poročili Evropskega računskega sodišča in Državne revizijske komisije ter z delom Statističnega sveta RS.
Izredno o predlogu veta na zakon o vodah
Po mnenju predlagatelja je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah sprejet brez strokovne obravnave, ki bi omogočila tehten razmislek o ključnih posegih na področju varstva voda in bi zanje pridobila tudi širše družbeno soglasje.
Izredno o predlogu osnutka načrta za okrevanje in odpornost
Državne svetnice in državni svetniki pozitivno ocenjujejo aktivnosti Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in njeno vlogo koordinatorja pri pripravi končne verzije predloga dokumenta.
Zadnje objave
prikaži časovnico